REKAP RKO

REKAP RKO
# OPD Anggaran Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
F K F K F K F K F K F K F K F K F K F K F K F K
1 Kelurahan Kaligangsa 1,295,059,000 5 3 11 6 15 8 22 13 36 32 43 42 61 62 61 65 65 67 76 70 90 90 97 92
2 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 445,600,000 14 9 21 17 24 24 49 38 52 44 55 51 80 66 83 72 86 79 96 87 99 94 100 100
3 Kelurahan Kalinyamat Kulon 1,106,959,000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 25 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 50 4
4 Kecamatan Tegal Barat 893,730,000 3 6 13 14 12 22 9 28 12 34 23 43 23 56 30 64 33 75 24 81 42 89 41 97
5 Satuan Polisi Pamong Praja 4,661,835,000 2 6 8 13 12 21 16 27 20 34 36 45 40 52 43 58 50 71 61 80 64 87 96 97
6 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19 583,600,000 25 22 11 28 46 42 22 48 28 54 367 63 39 70 44 76 50 82 56 88 61 94 67 100
7 Kelurahan Bandung 1,043,164,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dinas Kesehatan 52,357,606,000 8 2 19 17 31 22 44 38 50 42 60 50 71 73 80 79 85 82 93 97 98 99 100 100
9 Kelurahan Pekauman 1,187,932,000 13 2 16 4 23 5 32 10 38 11 43 13 56 17 66 29 77 51 86 74 94 76 100 80
10 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 482,400,000 22 10 25 15 27 19 73 38 77 48 80 56 85 68 89 77 92 86 95 90 97 94 100 100
11 Dinas Sosial 5,175,581,000 9 6 14 13 22 19 35 25 44 33 55 41 58 46 61 50 64 56 80 65 90 70 94 74
12 Kelurahan Randugunting 1,603,361,000 5 1 13 3 21 5 36 39 55 62 59 63 69 74 73 76 82 77 90 88 95 89 100 100
13 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 647,600,000 46 21 49 26 52 32 58 39 62 45 65 52 82 62 86 70 90 78 93 86 97 93 100 100
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 13,834,802,000 5 21 5 23 7 26 11 42 17 44 22 46 30 59 35 60 45 61 54 69 70 76 98 76
15 Kelurahan Kemandungan 1,013,458,000 5 1 12 2 19 7 23 8 28 9 37 15 43 16 47 18 58 33 84 93 92 94 100 100
16 Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 8,005,213,000 2 0 3 0 5 0 5 0 7 0 12 0 14 0 12 0 13 0 28 0 16 0 16 0
17 Bagian Pembangunan 1,328,383,000 19 26 22 27 39 38 54 58 54 58 61 64 71 82 71 82 71 82 84 99 84 99 99 99
18 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 404,800,000 6 7 16 16 26 25 36 35 28 42 33 49 58 58 44 65 74 75 84 84 61 91 100 100
19 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3,967,745,000 4 1 9 9 13 12 25 21 40 38 47 44 57 52 70 63 77 87 83 92 89 93 100 100
20 Bagian Organisasi 1,278,403,000 1 2 3 7 8 10 12 12 13 13 18 17 38 25 50 35 55 49 59 56 90 94 100 100
21 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 581,600,000 3 7 13 15 27 26 41 33 47 41 57 50 62 58 67 64 75 72 81 85 93 96 100 100
22 Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan 9,618,981,000 2 2 4 5 9 8 12 11 14 15 29 25 44 33 64 43 79 70 87 74 94 83 100 96
23 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 377,600,000 8 8 16 17 24 25 33 33 42 42 50 50 59 59 69 68 78 77 86 85 94 93 100 100
24 Kelurahan Debong Kidul 1,052,535,000 1 1 3 1 5 2 6 3 7 3 9 5 10 5 11 6 13 7 14 7 16 8 18 9
25 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 15 578,400,000 5 6 10 12 19 23 35 34 42 41 55 48 60 58 65 65 79 72 83 82 88 87 100 92
26 Kecamatan Tegal Selatan 1,008,877,000 5 0 10 0 21 0 22 0 28 0 32 0 39 0 38 0 51 0 52 0 56 0 58 0
27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 12,645,906,000 2 5 3 10 11 16 25 25 29 31 52 49 52 54 58 62 58 66 66 73 71 79 100 100
28 Kelurahan Kejambon 1,157,290,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kelurahan Debong Lor 1,058,671,000 6 2 15 4 24 11 30 13 41 27 46 32 52 34 58 36 63 40 69 66 75 68 80 73
30 Kelurahan Mintaragen 1,672,575,000 18 2 18 3 21 13 47 37 49 39 50 49 60 50 61 50 62 60 64 61 68 62 69 71
31 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 428,000,000 22 16 31 24 39 30 51 38 57 52 66 60 72 68 78 78 89 88 91 92 92 95 100 100
32 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 65,159,954,000 5 2 11 18 20 27 27 30 33 36 41 51 49 58 59 69 72 78 81 83 91 92 97 98
33 Kelurahan Tunon 1,140,394,000 7 2 14 4 23 9 30 15 38 18 57 39 62 40 69 41 82 68 86 70 93 94 96 99
34 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 447,200,000 5 7 11 13 26 25 31 32 37 39 75 62 81 69 86 76 92 82 97 89 100 95 100 95
35 Dinas Perhubungan 14,178,479,000 3 6 5 9 10 15 20 33 22 39 25 42 37 53 40 56 42 59 45 63 56 66 58 69
36 Kelurahan Panggung 2,185,934,000 8 8 17 16 25 25 33 33 42 41 50 49 58 57 67 66 75 74 83 82 92 90 100 99
37 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 17 588,000,000 41 13 32 26 48 38 54 45 61 52 67 59 72 66 78 73 83 80 89 86 95 93 100 100
38 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata 24,235,852,000 2 1 7 2 13 4 22 10 30 15 39 25 51 33 64 45 78 55 86 83 91 93 92 95
39 Bagian Perekonomian 778,338,000 7 3 13 7 20 22 26 25 34 29 41 56 47 59 54 62 60 67 66 67 78 68 94 100
40 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 479,600,000 8 7 20 14 28 21 37 30 47 41 60 50 70 61 78 69 83 77 88 85 93 93 100 100
41 Bagian Umum 21,815,072,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kelurahan Muarareja 1,122,923,000 3 1 4 3 12 7 7 8 13 9 25 16 25 17 26 18 31 22 38 23 73 26 71 27
43 Badan Keuangan Daerah 17,378,195,000 5 5 11 10 19 18 27 25 36 31 46 48 55 54 65 61 76 77 86 84 93 88 100 91
44 Kelurahan Mangkukusuman 1,142,683,000 8 2 9 4 14 12 20 13 24 15 33 29 44 41 50 44 70 77 82 87 84 91 92 100
45 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 33,359,432,000 5 1 18 12 26 20 38 42 47 48 56 65 64 66 70 74 75 92 78 95 81 96 88 98
46 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 407,200,000 9 9 19 18 28 27 37 36 46 45 55 55 64 64 73 73 88 82 94 85 100 89 100 89
47 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4,120,431,000 9 7 18 13 30 31 38 39 47 46 56 56 105 65 69 72 88 83 95 91 94 95 100 100
48 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 735,000,000 11 7 22 25 33 35 44 42 61 53 67 60 72 67 78 73 83 80 89 87 94 93 100 100
49 Inspektorat 3,590,491,000 4 4 8 8 17 14 27 24 31 29 49 41 55 52 60 59 69 66 82 80 79 84 93 100
50 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah 3,048,994,000 8 8 23 35 63 81 71 87 75 88 84 91 89 94 92 95 94 96 97 99 99 100 100 100
51 Kelurahan Krandon 1,169,907,000 2 1 3 3 5 4 10 9 12 11 17 13 44 29 52 42 54 43 59 49 61 50 74 56
52 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 8,288,458,000 6 2 15 6 30 12 40 32 48 46 60 60 72 80 82 82 87 89 93 97 97 99 98 99
53 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 506,400,000 16 7 17 14 20 21 22 27 27 35 29 41 38 50 54 61 56 68 80 80 98 92 100 100
54 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 424,000,000 3 5 7 11 19 22 33 34 47 45 60 56 68 64 74 71 80 77 86 84 92 91 100 97
55 Dinas Komunikasi dan Informatika 9,875,374,000 2 1 6 3 16 5 26 8 28 31 26 36 33 40 33 58 43 63 48 65 51 83 49 89
56 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18 422,400,000 3 1 26 27 41 35 56 40 58 55 61 56 73 75 84 81 87 96 94 99 97 99 100 100
57 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,628,679,000 7 10 15 14 31 22 40 35 41 39 47 46 67 69 69 74 70 76 85 89 90 91 96 95
58 Kecamatan Tegal Timur 870,149,000 6 5 14 12 20 18 23 22 27 25 30 32 34 36 40 40 46 46 53 50 59 54 63 61
59 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,800,098,000 10 13 18 26 23 32 30 39 38 45 58 62 63 70 70 75 74 79 84 92 92 95 97 98
60 Kelurahan Kalinyamat Wetan 1,090,245,000 8 2 13 3 20 8 27 10 31 11 58 70 67 72 72 74 82 92 85 93 91 94 100 100
61 Kelurahan Keturen 967,365,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Kelurahan Margadana 1,518,545,000 5 3 6 4 6 24 8 45 8 46 9 53 10 58 10 78 19 90 23 91 36 92 133 100
63 Dinas Lingkungan Hidup 30,177,394,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Bagian Humas dan Protokol 2,343,466,000 7 6 15 12 22 20 30 36 38 45 44 56 50 62 57 68 63 75 70 83 82 91 100 100
65 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6,628,360,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 99,498,068,000 1 0 2 1 4 7 6 9 11 15 20 23 29 33 35 41 40 47 44 50 48 59 49 63
67 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 642,000,000 10 9 12 19 6 26 10 35 11 44 9 53 9 61 9 70 10 79 6 86 6 93 6 100
68 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,138,187,000 0 2 0 4 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6
69 Kelurahan Pesurungan Kidul 1,179,595,000 4 1 12 3 17 8 20 9 32 17 36 18 42 24 58 34 68 40 84 74 89 92 96 100
70 Kelurahan Kraton 1,533,562,000 8 2 11 2 19 12 26 12 33 23 47 42 58 50 66 53 70 62 77 64 87 89 96 99
71 Kelurahan Cabawan 972,138,000 19 6 27 8 38 22 52 38 71 69 74 74 77 76 80 78 83 83 85 84 86 85 96 90
72 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3,166,473,000 4 2 7 9 14 13 30 24 114 36 48 46 56 56 66 65 76 81 80 89 84 91 98 95
73 Sekretariat DPRD 35,014,475,000 2 0 6 0 13 1 22 1 28 1 44 2 55 6 63 6 70 7 75 7 86 7 97 8
74 Sekolah Dasar Negeri Randugunting 7 (Dana BOS) 124,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Sekolah Dasar Negeri Tunon 1 (Dana BOS) 147,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Sekolah Dasar Negeri Margadana 5 (Dana BOS) 104,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Sekolah Dasar Negeri Kraton 2 (Dana BOS) 152,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19 (Dana BOS) 706,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 3 (Dana BOS) 127,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Sekolah Dasar Negeri Debong Tengah 3 (Dana BOS) 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Sekolah Dasar Negeri Margadana 8 (Dana BOS) 140,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Sekolah Dasar Negeri Kraton 6 (Dana BOS) 91,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 2 (Dana BOS) 142,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Sekolah Dasar Negeri Cabawan 2 (Dana BOS) 112,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 BLUD Puskesmas Bandung 1,770,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 (Dana BOS) 612,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 10 (Dana BOS) 120,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 1 (Dana BOS) 141,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Puskesmas Tegal Barat 615,249,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 7 (Dana BOS) 132,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Sekolah Dasar Negeri Keturen 1 (Dana BOS) 123,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 (Dana BOS) 537,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 4 (Dana BOS) 131,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Sekolah Dasar Negeri Krandon 3 (Dana BOS) 149,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 6 (Dana BOS) 126,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Sekolah Dasar Negeri Panggung 7 (Dana BOS) 131,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 8 (Dana BOS) 144,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Kidul 2 (Dana BOS) 104,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Sekolah Dasar Negeri Pekauman 3 (Dana BOS) 84,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Sekolah Dasar Negeri Slerok 6 (Dana BOS) 142,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Lor 1 (Dana BOS) 200,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa 3 (Dana BOS) 104,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 5 (Dana BOS) 128,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 BLUD Puskesmas Tegal Barat 2,370,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Kelurahan Tegalsari 1,913,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Sekolah Dasar Negeri Krandon 4 (Dana BOS) 114,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 BLUD Puskesmas Margadana 2,270,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Puskesmas Tegal Timur 400,867,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 (Dana BOS) 629,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Sekolah Dasar Negeri Slerok 5 (Dana BOS) 135,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 BLUD Rumah Sakit Umum Kardinah 162,745,430,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 BLUD Puskesmas Tegal Selatan 2,700,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Sekolah Dasar Negeri Bandung 3 (Dana BOS) 144,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Sekolah Dasar Negeri Bandung 1 (Dana BOS) 148,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Sekolah Dasar Negeri Panggung 9 (Dana BOS) 156,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Sekolah Dasar Negeri Kraton 3 (Dana BOS) 140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 (Dana BOS) 743,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Sekolah Dasar Negeri Tunon 2 (Dana BOS) 162,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Lor 2 (Dana BOS) 100,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 (Dana BOS) 507,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa 1 (Dana BOS) 132,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 9 (Dana BOS) 120,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 5 (Dana BOS) 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Sekolah Dasar Negeri Kraton 1 (Dana BOS) 144,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Sekolah Dasar Negeri Panggung 12 (Dana BOS) 137,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Sekolah Dasar Negeri Randugunting 4 (Dana BOS) 142,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Sekolah Dasar Negeri Pekauman 1 (Dana BOS) 86,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Sekolah Dasar Negeri Randugunting 2 (Dana BOS) 133,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 (Dana BOS) 123,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 15 (Dana BOS) 725,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 BLUD Puskesmas Debong Lor 1,095,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Sekolah Dasar Negeri Panggung 10 (Dana BOS) 136,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Sekolah Dasar Negeri Panggung 13 (Dana BOS) 143,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Sekolah Dasar Negeri Panggung 6 (Dana BOS) 127,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Wetan 2 (Dana BOS) 94,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Sekolah Dasar Negeri Slerok 4 (Dana BOS) 144,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 1 (Dana BOS) 292,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 BLUD Puskesmas Slerok 1,775,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 (Dana BOS) 750,197,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Sekolah Dasar Negeri Randugunting 1 (Dana BOS) 152,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 2 (Dana BOS) 132,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Sekolah Dasar Negeri Randugunting 6 (Dana BOS) 130,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 (Dana BOS) 531,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Sekolah Dasar Negeri Debong Kulon 1 (Dana BOS) 150,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Sekolah Dasar Negeri Slerok 2 (Dana BOS) 138,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 (Dana BOS) 782,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 5 (Dana BOS) 128,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Sekolah Dasar Negeri Panggung 4 (Dana BOS) 132,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 (Dana BOS) 714,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Sekolah Dasar Negeri Panggung 2 (Dana BOS) 127,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Sekolah Dasar Negeri Panggung 14 (Dana BOS) 137,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 3 (Dana BOS) 118,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Sekolah Dasar Negeri Slerok 7 (Dana BOS) 144,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 17 (Dana BOS) 718,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 BLUD Puskesmas Tegal Timur 2,890,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Kulon 2 (Dana BOS) 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Sekolah Dasar Negeri Debong Lor (Dana BOS) 169,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Puskesmas Bandung 490,610,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 12 (Dana BOS) 127,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 10 (Dana BOS) 124,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 13 (Dana BOS) 93,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Puskesmas Slerok 416,186,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 4 (Dana BOS) 95,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Sekolah Dasar Negeri Panggung 11 (Dana BOS) 152,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Kelurahan Debong Kulon 1,091,615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Sekolah Dasar Negeri Slerok 3 (Dana BOS) 143,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Sekolah Dasar Negeri Kemandungan 3 (Dana BOS) 128,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18 (Dana BOS) 555,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Sekolah Dasar Negeri Margadana 6 (Dana BOS) 101,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Sekolah Dasar Negeri Debong Kidul 1 (Dana BOS) 267,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 (Dana BOS) 556,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Kulon 3 (Dana BOS) 115,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Sekolah Dasar Negeri Panggung 5 (Dana BOS) 117,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Sekolah Dasar Negeri Margadana 7 (Dana BOS) 92,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Sekolah Dasar Negeri Randugunting 3 (Dana BOS) 145,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Sekolah Dasar Negeri Slerok 1 (Dana BOS) 141,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 6 (Dana BOS) 147,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Sekolah Dasar Negeri Krandon 1 (Dana BOS) 101,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Sekolah Dasar Negeri Muarareja 2 (Dana BOS) 239,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Sekolah Dasar Negeri Sumurpanggang 3 (Dana BOS) 124,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Puskesmas Kaligangsa 357,506,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Sekolah Dasar Negeri Randugunting 5 (Dana BOS) 143,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 7 (Dana BOS) 143,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Sekolah Dasar Negeri Pekauman 7 (Dana BOS) 123,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Sekolah Dasar Negeri Sumurpanggang 1 (Dana BOS) 163,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 2 (Dana BOS) 142,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Kelurahan Pesurungan Lor 1,164,118,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 11 (Dana BOS) 108,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 (Dana BOS) 484,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Sekolah Dasar Negeri Margadana 2 (Dana BOS) 77,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Kelurahan Sumurpanggang 1,140,458,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Sekolah Dasar Negeri Margadana 3 (Dana BOS) 149,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Sekolah Dasar Negeri Margadana 4 (Dana BOS) 158,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Sekolah Dasar Negeri Muarareja 1 (Dana BOS) 187,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Sekolah Dasar Negeri Pesurungan Kidul 1 (Dana BOS) 148,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 9 (Dana BOS) 137,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 6 (Dana BOS) 128,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Sekolah Dasar Negeri Kraton 5 (Dana BOS) 143,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 8 (Dana BOS) 124,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Rumah Sakit Umum Kardinah 40,436,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Sekolah Dasar Negeri Pekauman 5 (Dana BOS) 128,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 (Dana BOS) 644,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Sekolah Dasar Negeri Kaligangsa 4 (Dana BOS) 106,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Sekolah Dasar Negeri Panggung 8 (Dana BOS) 140,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 4 (Dana BOS) 143,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 2 (Dana BOS) 124,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 8 (Dana BOS) 144,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Sekolah Dasar Negeri Bandung 2 (Dana BOS) 152,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Kulon 1 (Dana BOS) 133,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Sekolah Dasar Negeri Sumurpanggang 2 (Dana BOS) 122,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 7 (Dana BOS) 137,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Sekolah Dasar Negeri Margadana 1 (Dana BOS) 140,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Wetan 3 (Dana BOS) 130,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Sekolah Dasar Negeri Debong Tengah 1 (Dana BOS) 139,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 (Dana BOS) 648,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 (Dana BOS) 553,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Kelurahan Debong Tengah 1,294,769,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Sekolah Dasar Negeri Debong Tengah 2 (Dana BOS) 148,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Sekolah Dasar Negeri Kemandungan 1 (Dana BOS) 120,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Sekolah Dasar Negeri Mangkukusuman 4 (Dana BOS) 136,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 BLUD Klinik Paru Masyarakat 3,800,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 1 (Dana BOS) 153,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Sekolah Dasar Negeri Mintaragen 3 (Dana BOS) 124,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Puskesmas Tegal Selatan 630,083,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 BLUD Puskesmas Kaligangsa 1,015,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Sekolah Dasar Negeri Tegalsari 3 (Dana BOS) 141,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Puskesmas Margadana 700,756,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Kecamatan Margadana 976,060,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 1 (Dana BOS) 147,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Kelurahan Slerok 1,313,991,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Puskesmas Debong Lor 344,947,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Sekolah Dasar Negeri Kalinyamat Wetan 1 (Dana BOS) 161,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 5 (Dana BOS) 144,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Bagian Hukum 1,675,541,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Klinik Paru Masyarakat 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Sekolah Dasar Negeri Kejambon 8 (Dana BOS) 147,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0